Liv og lære i Folkets hus - del 3 av 3

Her sluttet 13 ledere i løpet av to år

På to år sluttet samtlige ledere i AØFs datterselskap Nova hotell kurs og konferanse. Derfra tok det bare ett år før alle ansatte mistet jobben.