Egenmelding ved sykefravær kan bli strammet inn

Uten en ny IA-avtale kan hundretusenvis av arbeidstagere oppleve at adgangen til egenmelding av sykefravær blir kraftig innskrenket.

IA-bedrift: Maskinoperatør Tore Jonny Olsen (til venstre) har jobbet lenge på papirfabrikken på Ranheim. Trine Kambuås er HR-ansvarlig og Stein Erik Nordbakken er klubbleder i Ranheim Paper & Board. 

Ranheim Paper & Board er en av over 71 000 bedrifter og virksomheter som er tilsluttet ordningen om inkluderende arbeidsliv (IA). De 178 ansatte ved papirfabrikken på Ranheim, og 2,6 millioner andre arbeidstagere, har på grunn av IA en langt mer omfattende rett til å levere egenmelding for sykdom enn ansatte i bedrifter som ikke er tilsluttet IA-ordningen.