Ny økonomisk krise i Prora Eiendom

Eiendomsutvikleren Prora Eiendom har gått på et stort tap på byggingen av Trondheimsporten. Styret er i forhandlinger med kreditorene og de største eierne, Terje og Roger Eriksen.

Dyrere enn planlagt: Kostnadsoverskridelsene på Trondheimsporten i Holtermannsveien er ifølge regnskapet til Prora Eiendom for 2017 på 59 millioner kr., men det er usikkerhet knyttet til sluttoppgjøret med to leverandører. 

- Løsningen må være på plass senest innen utløpet av 2018. En slik samlet løsning med hovedaksjonær er en forutsetning for videre drift. Det er under utarbeidelse avtaler med selskapets største kreditorer, står det i regnskapet til Prora Eiendom for 2017.