Midt-Norges største industriarbeidsplass:

200 millioner i overskudd tross dyrere råvårer

Hydro Sunndal merker høyere råvarekostnader, men har et overskudd før renter og skatt på 199 millioner kroner i tredje kvartal.

Hydro gjennomfører store investeringer i Sunndal.  Foto: Hydro

- Hydro Sunndal leverer godt og inntjeningen er på et bra nivå. Både dollarkurs, metallpris og produkttilleggene har bedret seg litt, men høyere råvarekostnader gjør at resultatet er litt lavere enn i andre kvartal, sier fabrikksjef Roar Ørsund.