Fra trønderske Aquatraz skal ikke laksen kunne rømme

Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk i Nærøy har satt ut den første fisken i pilotmerden Aquatraz. Samtidig frykter Fiskeridirektoratet storrømming lenger sør i Trøndelag.

Diger: Merdkonseptet Aquatraz har en omkrets på 160 meter, og de øverste åtte meterne er av massivt stål.  Foto: Steinar Johansen/Midt-Norsk Havbruk

Navnet til den nye merden til Midt-Norsk Havbruk er inspirert av det beryktede fengselet utenfor San Francisco, og er bygd ved verftet Fosen Yard i Rissa.