Ser tre grunner til at renta kan bli holdt lav

Som sentralbanksjef har han i snart åtte år vært en av nasjonens fremste tjenere, men på Øystein Olsens vakt har renta som regel gått ned eller vært uendret.

Tre trusler: Sentralbanksjef Øystein Olsen (til venstre) ser tre internasjonale trusler mot fortsatt norsk økonomisk velstand. Fredag var han i Trondheim, her sammen med lederen i Norges Banks regionale nettverk i Trøndelag, Ole Henning Nyhus. 

Sentralbanksjefen er en populær mann når han kommer til Trondheim. Det er ikke bare fordi Øystein Olsen (66) er vennlig og hyggelig, men også derfor. Årsaken til hans popularitet er kanskje først og fremst at han er en glitrende pedagog.