Terje og Roger Eriksen fikk kortere fengselsstraff i lagmannsretten

Prora-gründer Terje Eriksen er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i to år og åtte måneder og sønnen Roger Eriksen er dømt til fengsel i ett år og to måneder.

Ankesaken til Terje og Roger Eriksen gikk i to uker i september i Frostating langmannsrett. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: GLEN MUSK

De er også dømt til inndragning av verdier for 10,75 millioner for Terje Eriksen (62) og 4,6 millioner for Roger Eriksen (38).