Bygging av ny fabrikk på Hitra:

Søker om ny utsettelse

Oppdrettsselskapet Marine Harvest har i et møte tirsdag sagt at de vil søke om ytterligere utsatt byggefrist for ny fabrikk på Hitra.

Bygging: Marine Harvest var et av de første selskapene som sikret seg tomt på det nye industriområdet Jøsnøya på Hitra.  Foto: Dan Ågren

Fra før av har selskapet fått utsatt byggefristen én gang, og den nye fristen for å bestemme seg går ut 15. november.