Skattetallene 2017:

Her kan du sjekke din inntekt mot de andre i din kommune

Her ser du hvordan innbyggerne i din kommune gjør det på inntekt og formue.

Ikke overraskende så er det Bærum som er kommunen i Norge hvor nordmennene med høyest lønn bor. Her tjener folk i gjennomsnitt 468 000 kroner, mens i Asker er tallet 436 000 kroner. På tredjeplass finner vi nok en kommune i Akershus, Oppegård, hvor gjennomsnittslønna for 2017 var 407 000 kroner.