Salmar har tjent 1,2 milliarder kroner på tre måneder

Frøya-konsernet Salmar fyker til værs på børsen etter resultatfremleggelsen fredag. Verdien er doblet hittil i år.

Størst: Hovedtyngden av Salmars virksomhet ligger i Midt-Norge, der selskapet slakter og foredler laks ved fabrikken ved Nordskaget på Frøya.  Foto: Morten Antonsen

Resultatene etter tredje kvartal viser et operasjonelt driftsresultat på 939 millioner kroner, mens resultatet før skatt endte på 1,2 milliarder kroner.