Slik fant Moserteamet tidssansen som styrer opplevelser og minner

Noen ganger går tiden kjempefort mens andre ganger husker vi ikke hva vi gjorde først og sist. Hvorfor er det slik?

Forskerne ved Kavliinstituttet på Øya i Trondheim har oppdaget et nettverk av hjerneceller (illustrasjon over), som uttrykker tidssansen gjennom opplevelser og minner. Slik har de kommet ett stort skritt nærmere å forstå hvordan hjernen setter sammen tid og sted, for å orientere seg i nåtiden og lagre opplevelser som minner.