Prora-eierne anker til Høyesterett

Prora-gründer Terje Eriksen anker både fengselsstraffen og inndragningen av 10,75 millioner til Høyesterett. Sønnen Roger Eriksen anker kun størrelsen på inndragningsbeløpet i lagmannsrettsdommen.

Anke: Ankeutvalget til Høyesterett bestemmer om landets høyeste domstol skal behandle sakene til Terje og Roger Eriksen. 

Terje Eriksen (62) ble i starten av november dømt til fengsel i to år og åtte måneder i Frostating lagmannsrett, mens sønnen Roger Eriksen (38) ble dømt til fengsel i ett år og to måneder. Begge er dømt for grov økonomisk utroskap.