- For mange kvinner er fortsatt avhengige av menn

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mener det er et samfunnsproblem at menn har større formue enn kvinner.

Vil ha endring: En analyse gjort av Adresseavisen viser at menn har blitt stadig rikere enn kvinner de siste fem årene. Det mener likestillingsminister Linda Hofstad Helleland er et samfunnsproblem.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Menn har blitt stadig rikere enn kvinner de siste fem årene. I 2017 hadde menn i snitt 291.000 kroner mer i formue enn kvinner. Det viser en analyse Adresseavisen har gjennomført.

- Det er et problem at det er slik. Forskjellene er med på å opprettholde tradisjonelle kjønnsrollemønstre, og ulike maktforhold mellom kvinner og menn. Penger er makt. Det er en del normer og strukturer i samfunnet som gjør at menn har mer tilgang på kapital enn kvinner. Det er for mange kvinner som fortsatt er avhengige av menn, og lever livene sine på menns premisser, sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (Høyre).

LES OGSÅ: Slik er kvinnelige toppledere

Overraskede studenter

Adresseavisens analyse viser også at bare 267 av Norges 1000 rikeste er kvinner.

Amalie Wehn (22) og Nour Younes (25) som begge går siste året på Handelshøyskolen NTNU, er overrasket over forskjellene.

- Jeg vil lykkes selv, og ikke være avhengig av andre for at jeg skal ha det bra, sier Wehn.

Selvstendige: Både Amalie Wehn (22) og Nour Younes (25) har prøvd seg på aksjekjøp, og er opptatt av å lykkes på egenhånd.  Foto: Morten Antonsen

Skattelistene viser tall for inntekt og formue for alle over 18 år som betaler skatt i Norge, men sier ikke noe om kjønn. Adresseavisen har kartlagt samtlige skattelister tilbake til 2010, for å undersøke økonomiske forskjeller mellom kvinner og menn. Totalt har vi gått gjennom 35 millioner rader med informasjon.

SSB har en liste over alle norske fornavn, og opplysning om navnet er et jente- eller guttenavn. Denne navnelisten har vi koblet mot skattelistene for å beregne gjennomsnittlig inntekt og formue for kvinner og menn.

LES OGSÅ: Lise Kristin er en av få kvinner på inntektstoppen

Planlegg bruddet

Likestillingsministeren mener endring kan skje gjennom utdanning.

- Det viktigste er å få seg en utdannelse og en jobb, og på den måten sikre seg en inntekt som gjør at man kan leve et selvstendig liv uten å være avhengig av partneren sin. I tillegg bør alle kvinner vurdere nøye hvilke avtaler man har med sin partner for å sikre seg en rettferdig økonomi underveis i parforholdet, og ved et eventuelt brudd, sier Helleland.

- Det kan være krevende å starte et forhold med å planlegge detaljer rundt bruddet?

- Ja, men det er nødvendig. Vi vet at rundt halvparten av alle ekteskap ender i brudd. Altfor mange kvinner ender opp som den store taperen.

Helleland mener politikerne kan bidra til å snu utviklingen.

- Vi som politikere kan jobbe for å endre de tradisjonelle utdanningsvalgene, og få flere jenter til å søke seg til utdanninger og bransjer som historisk har vært mannsdominerte og bedre betalt. Blant annet støtter regjeringen NHO-prosjektet Jenter og teknologi for å få flere jenter til å søke seg til teknologifag.

LES OGSÅ: - Å skrive samboerkontrakt er jo ikke akkurat det første et par snakker om

Detaljert statistikk fra SSB for 2016 viser at rundt halvparten av forskjellen mellom menn og kvinners bruttoformue kan forklares med at menn sparer mer i aksjer.

- Mye å sette seg inn i

Handelshøyskolen NTNU har sin egen børsgruppe. Studentforeningens børsgruppe Kapital forvalter en portefølje til skolen, på over 500 000 kroner. Gruppen består av 12 gutter og to jenter. Nour Younes (25) er en av dem.

- Jeg har også prøvd meg med egne penger. Det har gått både opp og ned, men jeg liker å ta litt risiko. Jeg har aldri satset mer enn at jeg kan tape investeringen. Det er jo mye å sette seg inn i og det var først etter at jeg begynte i børsgruppen Kapital at jeg også begynte å investere egne penger, sier Younes.

Følger med: Amalie Wehn (22) og Nour Younes (25) har investert både panger og tid på aksjer.   Foto: Morten Antonsen

Amalie Wehn sparer både i aksjefond og aksjer.

- Foreldrene mine startet sparingen da jeg var liten, og da jeg så at fondet vokste satte jeg av en sum til å også kjøpe aksjer. Jeg gikk i overskudd med det første kjøpet og da ble jeg enda mer gira. Jeg har ikke brukt større sum enn at jeg kunne tapt det, men jeg har måtte investere mye tid. Jeg har lest meg opp, snakket med andre studenter med aksjer og jeg fulgt markedet nøye, sier Wehn.

- Er det forskjell på kjønn?

- Nei, jeg tror egentlig det handler mer om personlighet enn kjønn. Og interesse, du må ha interesser i aksjer for å sette deg inn i det og handle. Dessuten er det fortsatt slik at menn tjener mer og dermed har mer å bruke, sier Wehn.

LES OGSÅ: - Kvinner blakker seg på felles regninger

Mindre å investere

Forbrukerøkonom Anne Motzfeldt i Danske Bank viser også til ulik spareevne.

- Historisk sett har kvinner hatt lavere inntekt enn menn, og sånn er det fortsatt. Ifølge SSB er kvinners brutto årsinntekt rundt 69 prosent av menns. Sånn sett kan man jo tenke seg at kvinner har mindre å sette av til sparing enn det menn har, sier hun.

Motzfeldt tror også at menn er flinkere til å spare i aksjemarkedet

- Kvinner er dessverre underrepresentert på børsen, og det er ofte i aksjemarkedet man får pengene til å vokse. Dette kan jo også forklare at formuesdifferansen mellom menn og kvinner er økende, siden avkastningen akselererer fortere i aksjemarkedet enn på konto, sier hun.

Forbrukerøkonomen mener kvinner kan lykkes bedre på børsen enn menn.

- Det sies at kvinner oppnår høyere avkastning enn menn. Dette fordi kvinner er roligere og setter pengene til sparing og sitter i ro, mens menn ofte er mer utålmodige og kjøper og selger og prøver å time markedet.

-Hva må vi gjøre for å redusere forskjellene i formue?

- For det første vil jeg oppfordre flere kvinner til å komme seg på børsen og starte fondssparing. Månedlig spareavtale på et komfortabelt sparebeløp oppleves for de fleste som lite skummelt. Men man må huske å ha lang tidshorisont på sparingen, samt is i magen når markedet svinger opp og ned. Og man trenger ikke store summer for å starte, en månedlig sparing på 500 kroner har mange «råd» til. En 500 lapp spart per måned i 15 år i aksjefond, gitt at man oppnår en snittavkastning på 5,5 prosent, blir ca. 140.000 kroner, sier Motzfeldt.

LES OGSÅ: Kvinner tar innpå mennene i sparing

Viktig med felleskonto

Forbrukerøkonomen støtter likestillingsminister Helleland i at deler av jobben må gjøres på hjemmebane.

-Jeg håper de fleste husstander har en fornuftig fordeling av utgifter. Tidligere har det jo ofte vært sagt at mange husstander har fordelt det slik mellom seg at mannen tar ansvar for de «store tingene» som hus og bil, mens kvinner har tatt seg av daglig innkjøp. Her er det klart en fordel at man deler det rettferdig mellom seg. Dette kan enkelt løses med en felleskonto begge overfører penger til på lønningsdag, så betales alle felles utgifter fra denne. Husk også at begge bør stå som eiere av felles kjøpt bolig og eventuelt andre eiendommer.

Tallene i skattelisten

Dette sier tallene i skattelisten:

  • Tallene for formue i skattelisten er basert på ligningsverdier. Disse er normalt en prosentandel av den faktiske verdien, avhengig av hva slags type eiendel det er.
  • I tillegg er tallene i skattelisten nettotall, det vil si at gjeld er trukket fra.
  • Følgende eksempel kan illustrere forskjellen mellom virkeligheten og skattelistene: Dersom en bolig koster fire millioner kroner, vil ligningsverdien normalt være én million. Dersom eieren har én million i gjeld (og ingen andre eiendeler), vil formuen i skattelisten være null kroner.
Navnestatistikk
  • SSBs navnestatistikk inneholder alle navn som mer enn tre personer har.
  • Statistikken skiller på guttenavn og jentenavn.
  • Listen inneholder navn med bindestrek, men ikke kombinasjoner av flere navn.
  • For personer med flere fornavn har vi basert analysen på det første fornavnet.
  • Noen navn brukes av både gutter og jenter. I slike tilfeller har vi bare gitt navnet et kjønn dersom over 80 prosent av de som har navnet har samme kjønn.
  • På denne måten har vi klart å anslå kjønn på over 97 prosent av personene i skattelisten.
På forsiden nå