Når du vasker håret og pusser tennene, så trenger du silisium fra smelteovnene på Holla

Smelteverket på Holla i Hemne er tungindustri som lager produkter som du og jeg bruker i dagliglivet.

Småhett: Bak masker og beskyttelsesklær i skinn, er det prosessoperatør Bernt Kristian Gundersen og lærling Erlend Kjørsvik Karlsen (nærmest kamera) som passer den nedre delen av smelteovnen, der flytende silisum tappes etter mange timer i smelteovnen.  Foto: Morten Antonsen

- Så lenge det er etterspørsel etter forbruksartikler, er det behov for silisium, sier Nicholas Lundberg, økonomisjef ved smelteverket Wacker Holla i Hemne.