Per Tovmo er øyne og ører for sentralbanksjefen

Når sentralbanksjefen om noen dager forteller om rikets økonomiske tilstand, har Per Tovmo funnet svarene for ham.

Intervjuer: Fire ganger i året er Per Tovmo (foran) på farten og intervjuer bedriftsledere i Trøndelag om den økonomiske utviklingen. Han spør blant andre Finn Dybdalen (bak) ved City Syd om samfunnet og økonomien sett fra kjøpesenteret. 

- Hei, Per, sier Finn Dybdalen, sentersjefen ved City Syd, når han hilser på Per Tovmo.