Ser ikke grunn til å endre tiltalene mot katalogtoppene

Statsadvokat Unni Sandøy sier det må komme en rask avklaring hvis Nummeropplysninga-toppene skal få nye tilståelsessaker.

Støttet: Statsadvokat Unni Sandøy ved Trøndelag statsadvokatembeter mente at dommene i tingretten ikke tok hensyn til besparelsene ved å unngå en full hovedforhandling i Nummeropplysninga-saken.  Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen

Sandøy sier at påtalemyndigheten ikke vil anke avgjørelsen fra Frostating lagmannsrett, der tingrettsdommene mot Jonas Myrvold og Amir S. Mian ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil.