Disse bedriftene skaper størst verdier i Trøndelag

Det er arbeidsfolk med hjelm og vernesko som skaper de største verdiene i Trøndelag. Likevel er det en kjøpmann, en lakseoppdretter og en bank som bidrar aller mest. Derimot skinner det ikke av teknologibedriftene.

Øverst: Odd Reitan er en av de rikeste i Norge. Nå er det svart på hvitt at eieren av Lade Gaard (bildet) også er den største verdiskaperen i Trøndelag. 

Når verdiskaping fordeles på bransjer, er eiendom, bygg og anlegg suverent på topp. En analyse PwC har laget viser at eiendom, bygg- og anleggsbransjen hadde en samlet verdiskaping i 2017 på 25 milliarder kroner. På de neste plassene kommer havbruk med 12 milliarder og detaljhandel med 11.