Fiskeridirektoratet: 16 000 laks rømte fra Salmars havmerd

Salmar har slaktet og telt opp laksen i havmerden «Ocean Farm 1». De er ikke enig i Fiskeridirektoratets beskrivelse av rømmingen.

Salmars havmerd ligger på Frohavet utenfor Frøya.  Foto: Terje Svaan

Oppdrettsselskapet meldte selv at et "mindre antall fisk" hadde kommet seg ut av merden under hendelsen i september, men torsdag melder Fiskeridirektoratet at rundt 16 000 laks rømte.