Lyoness i Italia får 30 mill. i bot - kalles pyramidespill

Italienske myndigheter har ilagt Lyoness Italia en klekkelig bot. Norske Lyoness mener avgjørelsen har liten overføringsverdi til Norge.

Lotteritilsynet har en prosess gående mot Lyoness i Norge. Nå har også italienske myndigheter kommet med en konklusjon mot Lyoness i Italia.  Foto: Helene Mariussen

Også i Norge forsøker nemlig myndighetene å stanse Lyoness, men her ligger saken foreløpig til behandling i en klagenemnd.