Veterinærinstituttet legger ned virksomhet i Trondheim:

Om få måneder må dødsårsaken til kalven avdekkes i Oslo i stedet for Trondheim

Denne kalven kom dødfødt til Veterinærinstituttet i Trondheim tirsdag. Hadde det skjedd noen måneder fram i tid, måtte den trønderske gårdbrukeren fått kalven fraktet til Oslo for å finne ut av dødsårsaken.

- Servicen til gårdbrukerne og beredskapen for smittsomme sykdommer nord for Dovre forsvinner. Bøndene mister oss, sier veterinær Anne Hongset. Her i arbeid i obduksjonssalen som nå skal stenges. 

Gårdbrukeren fraktet selv dyret til Veterinærinstituttet på Tunga. Flere kalver har dødd, og han ønsker å få vite hvorfor. Det jobber nå ansatte ved obduksjon- og laboratorievirksomhetene med å finne ut av nå. Men om få måneder er denne beredskap, helseovervåking og diagnostikk-avdelingen nedlagt.