Truer Frøya-selskap med en million kroner i tvangsmulkt etter klager på vond lukt

Witzøe-eide Nutrimar på Frøya sliter med å løse luktproblemer fra fabrikken. Fylkesmannen i Trøndelag truer med tvangsmulkt og tilbaketrekking av utslippstillatelse.

Restavfall: Nutrimar ligger vegg i vegg med Salmars laksefabrikk på Nordskaget på Frøya, og benytter seg av rester fra lakseproduksjonen.  Foto: Morten Antonsen

Seniorrådgiver Monica Ekli hos Fylkesmannen sier at de har fått flere klager fra naboer til fabrikken i 2018 og 2019, enn de har fått tidligere.