Bli med på colonialmajor Reitans verdireise

Odd Reitan har restaurert familiegården i Soknedal. Her lærer lederne i Reitangruppen at tillit gir tempo og tempo gir lavere kostnader.

Samler gjengen: Odd Reitan skal foreviges foran det som før var gårdens hoveddør sammen med et av kullene i kurset som kalles verdireisen.  Foto: Terje Svaan

- Amna, du har skrevet at du vil utvikle medarbeiderne dine til å bli dyktige kjøpmenn. Ja, det er det dette handler om! Takk, Amna, du har skjønt det! De som er her skal skape gode kjøpmenn, og de skal unne dem både å gjøre det bra og å tjene penger. Peder, du skriver at du vil behandle mennesker med respekt. Det er vakkert å lese, fantastisk!