Mette og hennes kolleger tjener 300 millioner kroner. Hver dag

Equinor på Stjørdal er en formidabel pengemaskin, men trenger nye olje- og gassfunn for å være det også i fremtiden.

Åsgard: Produksjonssjef Mette Rian (til venstre) viser hvordan Åsgardfeltet er et viktig veikryss for olje- og gassproduksjonen på Haltenbanken. Foran hver sin skjerm sitter driftsingeniørene Kine Meland og Bjørnar Pettersen. 

Mette Rian er produksjonssjef i Equinor for produksjonsskipet Åsgard A på Haltenbanken. Rian og hennes kolleger ved Equinors driftssenter på Tangen i Stjørdal sørger hver dag for inntekter på 300 millioner kroner. Det ufattelige beløpet er summen av inntekter fra alle oljefeltene som styres fra driftssenteret.