Oljesmell for trønderske investorer i energifond

Investorene i energifondet til Staur og Pareto har så langt hatt et verdifall på mellom 20 og 35 prosent. – Vi forventer at investorene vil få positiv avkastning når investeringene realiseres, sier Bernt Østhus.

Olje og energi: Bernt Østhus mener at de har investert i de riktige selskapene, og at investorene vil få positiv avkastning.  Foto: Kjell A. Olsen

Gjennom familiens investeringsselskap Staur Private Equity, har Østhus selv gått inn med en fjerdedel av kapitalen i energifondet Pareto Staur Energy - et samarbeid mellom det trønderske selskapet og finanskonsernet Pareto.