Vedtok krav til seriøst arbeidsliv - ber om svar etter skoleutbygging i Trondheim

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune vil be om dokumentasjon på at deres egne regler er fulgt ved byggeprosjektet på Charlottenlund videregående skole.

Klasserom: Den nye klasseromspaviljongen på Charlottenlund skole er satt sammen av ferdigproduserte moduler fra Estland.  Foto: Håvard Jensen, Adresseavisen

Fylkestinget vedtok i fjor en ny anskaffelsesstrategi for egne innkjøp, som blant annet handler om å sikre et seriøst arbeidsliv.