Han knuser drømmen om et Brattøra uten konteinere

Terminalsjefen i Norges største godstogselskap mener det vil være godsterminal på Brattøra i overskuelig fremtid.

Gods i byen: Kay Jøran Frantzen, terminalsjef i togselskapet Cargonet mener det kan bli behov for å ha godsterminal på Brattøra i tilnærmet evig tid. 

Transportselskapet Schenker har invitert til en byttehandel som de mener vil fjerne all godshåndtering på Brattøra. Kay J. Frantzen, terminalsjef i Cargonet, ødelegger forhåpningene om at det omsider går mot en løsning på spørsmålet om godsterminal.