Boligkjøpet ble et mareritt – tilkjent millionerstatning i retten

De nybygde tomannsboligene i Fagerlia i Trondheim fikk omfattende fukt- og råteskader. Nå har kjøperne vunnet frem mot arkitektfirmaet også i ankesaken.

Kostbart: Slik så husene ut da det utvendige utbedringsarbeidet var ferdig, men advokat Dag Herrem sier at det gjenstår arbeid både innvendig og på uteområdene.  Foto: Håvard Jensen

Firmaet Solem Arkitektur AS er i Frostating lagmannsrett dømt til å betale til sammen 12,2 millioner kroner i erstatning til de fire parene som kjøpte boligene, går det frem av dommen.