Banksjefen mener samfunnet har behov for små lokalbanker

Siri Fossum mener samfunnet trenger banken som hun leder, selv om Soknedal Sparebank er den nest minste i Trøndelag.

Veinabo: Hovedkontoret til Soknedal Sparebank er nabo med veitrafikken på E6, som går midt gjennom Soknedal sentrum frem til slutten av neste år.  Foto: Terje Svaan, Adresseavisen

Vogntog, biler og busser ruller forbi på E6 som om halvannet år blir lagt om og rundt sentrum i Soknedal. I et bygg med hovedveien gjennom Norge som nærmeste nabo, har Siri Fossum og de andre i Soknedal Sparebank i Midtre Gauldal kommune utsikt til sin lille del av verden. Å kalle Soknedal sentrum et pulserende sted er nok å ta i litt for mye.