Hvis Norges Bank har rett, kan mange lånekunder spare penger på å binde renta

For tiden er fastrentelån billigere for mange husholdninger enn boliglån med flytende rente. Likevel velger nesten ingen å binde lånerenta.

Rentemysterium: Kun åtte prosent av norske husholdninger har bundet renta på boliglån, selv om det for mange ville vært billigere enn lån med flytende rente. 

Både i Norges største bank og i Trøndelags største bank har mange kunder muligheten til å velge fast rente som er lavere enn den flytende renta.