Ingen hadde testet ut den 160 år gamle ideen. Så fant gründerne i nyskapingsbedrift ut at de ville prøve

MELHUS: Hvis du tror at vinger bare er for fugler og fly, er det på tide å tenke om igjen. Mandag ble verdens første skipsvinger avduket i Melhus.

Vingemenn: Disse tre er i ferd med å skrive verdenshistorie innen skipsfart. Fra venstre Hallur Johannsesen fra det færøyske rederiet som vil bli først til å ta i bruk baugvinger på skip, og Eirik Bøckmann og Audun Yrke fra teknologibedriften Wavefoil som har utviklet skipsvingene. 

To unge menn utdannet ved NTNU har gjort alvor av en idé som ble lansert allerede midt på 1800-tallet. De har utviklet skipsvinger som i baugen på et skip vil redusere drivstoff-forbruk og øke komfort.