Mener Frøya-politikernes vedtak er myndighetsmisbruk

Trønderenergi klager Frøya kommunes vedtak om øyeblikkelig stans i vindkraftutbyggingen inn for Fylkesmannen i Trøndelag.

Vedtak: Frøya-ordfører Berit Flåmo (Ap) avviser at kommunestyrets vedtak handler om at de ikke lenger ønsker vindkraftutbygging.  Foto: Kim Nygård