Hva er det som slepes gjennom Nærøysundet?

Er det skallet til et gedigent påskeegg, eller er det en av de olympiske ringer som slepes gjennom Nærøysundet?

På vei til Eiterfjorden i Nærøy, blir her oppdrettsmerden Aquatraz nummer to slept gjennom Nærøysundet. Rørvik i bakgrunnen.   Foto: Steinar Johansen/Midt-Norsk Havbruk

Riktig svar er at slepet er en oppdrettsmerd på vei fra Fosen Yard i Rissa, verftet der den er bygget, til en fjord i Nærøy, der merden skal fylles med små laks som skal bli til store laks.