Trønderenergi ber staten gripe inn på Frøya

Etter at politikerne på Frøya stemte for å stanse den omstridte vindkraftutbyggingen, ber Trønderenergi nå staten skjære gjennom.

Forsinket: Aksjonistene mot vindkraft på Frøya har hindret utbyggingen til Trønderenergi og partneren Stadtwerke München.  Foto: Kim Nygård

I et brev til Olje- og energidepartementet ber Trønderenergi om at selskapets vindkraftkonsesjon på Frøya gir virkning som en statlig plan, noe som i tilfelle vil overstyre kommunens egne reguleringer.