De gleder seg over høye strømpriser

ÅFJORD: Åfjord: Mens vindkraft til lands blir mer og mer omstridt, lager Endre og Roy konfliktfri og fornybar vannkraft.

Småkraftverk: Kraftverket som eies av Roy Ugedal (til venstre) og Endre Ugedal produserer strøm til 80 til 100 husstander, vel å merke når det er nok vann i vassdraget i Åfjord. Bildet er ved inntaksdammen som ligger vel 100 meter høyere i terrenget enn kraftstasjonen.   Foto: Gunnar Okstad

Endre Ugedal myser mot sola og peker ut en åskam som ligger omlag ett hundre meter høyere enn gården ved Stordalsvatnet i Åfjord.