Mener fylkeskommunen burde reagert på timelønnen til utenlandske arbeidere

Arbeidstilsynet mener Trøndelag fylkeskommune førte for dårlig kontroll med lønnen til utenlandske arbeidere under et byggeprosjekt på Charlottenlund videregående skole i Trondheim.

Klasserom: Den nye klasseromspaviljongen på Charlottenlund skole er satt sammen av ferdigproduserte moduler fra Estland.   Foto: Håvard Jensen

Ifølge Arbeidstilsynet fikk de utenlandske arbeiderne sannsynligvis betalt under minstelønnsbestemmelsen for fagarbeidere, da de i vinter satte opp en ny klasseromspaviljong på skolen der fremtidige tømrere, murere og rørleggere utdannes.