Synkende resultat tross flere abonnenter for eieren av Adresseavisen

Reduserte annonseinntekter fra papiravisene er hovedforklaringen på nedgangen i driftsresultatet for Polaris Media.

Konsersjef Per Axel Koch i Polaris Media, som eier Adresseavisen og 38 andre norske mediehus.  Foto: Christine Schefte

Mediekonsernet la mandag frem kvartalsregnskapet for første kvartal i 2019. Det viser en nedgang i både inntekter og driftsresultat på tre millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal året før. Inntektene endte på 366 millioner kroner, med et driftsresultat på 21 millioner.