Kommunene som eier Trønderenergi vil ha vindkraft på Frøya

Samtlige ordførere i eierkommunene, med ett unntak, står bak en uttalelse som støtter utbyggingen.

Trønderenergis styreleder Per Kristian Skjærvik har fått eierne i selskapet, 24 trønderske kommuner, til å skrive en uttalse om vindkraftutbyggingene i landsdelen.  Foto: Christine Schefte

- Jeg har snakket med ordførerne om denne saken i flere runder, og det har vokst seg frem en erkjennelse av at vi bør komme med en uttalelse om hvor eierskapet står. Siden det er eiermøte og generalforsamling i neste uke, er det greit at det er kjent i forkant av det, skriver Trønderenergis styreleder Per Kristian Skjærvik i en pressemelding.