Laks fra nytt land løfter Salmars resultater

Syk laks preger Salmars resultater i Midt-Norge, men for første gang er oppdrett på Island med i regnskapstallene.

Gründer Gustav Witzøe kontrollerer Salmar gjennom selskapet Kverva Industrier. I august planlegger selskapet å sette ut ny fisk i havmerden «Ocean Farm 1».  Foto: Terje Svaan

Oppdrettskonsernet med hovedkontor på Frøya la onsdag morgen frem resultatene etter årets tre første måneder.