Politianmelder boligutbygger - tror selskaper kan være ulovlig tappet for penger

Bostyrer Joar Grimsbu har politianmeldt lederen av de to konkursrammede byggefirmaene Stokkan Bygg og Bold Eiendom i Trondheim.

Stoppet opp: Stokkan Bygg var i ferd med å oppføre 16 leiligheter i denne blokken på Reppe da det gikk konkurs før jul i 2017.  Foto: Espen Bakken

Grimsbu velger derimot, «under sterk tvil», å ikke innstille på konkurskarantene for Birger Adrian, som både var eier, styreleder og daglig leder i de to selskapene.