Ingjer er en av få kvinnelige styreledere

Neste uke leder advokat Ingjer Ofstad styremøtet til BDO Norge, som konsernets første kvinnelige styreleder.

Ny styreleder: Ingjer Ofstad (45) gleder seg til å ta fatt på styrelederjobben i BDN Norge.   Foto: Mariann Dybdahl

Ofstad er også BDO Norge sin første styreleder fra Trondheims-kontoret. BDO-konsernet som jobber innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester har hovedkontor i Oslo. Til sammen er de 1600 ansatte, fordelt på 72 kontorer over hele landet. På Lerkendal i Trondheim er de 160 ansatte.