Kontorlandskap må ha godt med plass for hver ansatt

Når Sticos flytter 120 ansatte fra Lade til Leangen vil alle få 2,7 seter hver i landskapet. - Cellekontor er ikke lenger noe tema. Nå etableres kun ulike former for åpne løsninger, men de må være godt planlagt etter en god prosess, sier Henrik Carstens.

På befaring: I november flytter teknologiselskapet Sticos inn i nytt lokale. Her får de godt med plass, sier HR-sjef Erik Jullumstrø, administrerende direktør Leif Arild Grytbakk og prosjektleder for flytteprosessen Kristian Tunheim.   Foto: Marthe Amanda Vannebo

- Diskusjonen om hva som er best av cellekontor og åpent landskap er vi ferdige med, sier Henrik Carstens, prosessveileder i Mouversi. Carstens er utdannet økonom og organisasjonspsykolog, og har siden begynnelsen av 2000-tallet jobbet med å utvikle kontorløsninger. Mouversi beskriver seg som arbeidsplassutviklere.
-Vi har akseptert at arbeidstagere ønsker variasjon i løpet av en arbeidsdag, og derfor må kontorlandskapet deles inne i stillesone, en mikssone og en lydsone, og så får alle selv velge hvor du vil sitte utfra oppgavene, sier Carstens.