Takene på trønderske skoler kan få en helt ny funksjon

Videregående skoler i Trøndelag skal bli kraftverk som skal produsere fornybar strøm til det grønne skiftet.

Elektrisk: Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) vil at Trøndelag fylkeskommune skal stille skolebygg til disposisjon for aktører som ønsker å produsere elektrisk strøm.   Foto: Morten Antonsen

Hver femte videregående skole i Trøndelag kan få solceller på taket, jordvarmeanlegg eller andre innretninger for å produsere klimasnill, fornybar elektrisk strøm.