- Konsekvensen er at de som kjøper aksjer gjør en kjempedeal

Okea-sjef Erik Haugane forbereder seg på å ringe i børsbjella på tirsdag, etter at oljeselskapet senket prisen på nye aksjer for å komme i mål med børsnoteringen.

Kjøper: Både administrerende direktør Erik Haugane (t.h.) og forretningsdirektør og medgründer Ola Borten Moe vil selv kjøpe nye aksjer i Okea i forbindelse med børsnoteringen.  Foto: Espen Bakken

Oljeprisen har den siste måneden falt fra rundt 70 til 60 dollar per fat, noe som har skapt utfordringer for det trondheimsbaserte oljeselskapet Okeas varslede børsnotering.