Tre steder ble arbeidere vist bort av politiet under storaksjon mot arbeidslivskriminalitet

Uregistrerte arbeidstakere, farlig arbeid i høyden og arbeidere som overnattet på byggeplassen. Det var blant funnene under en storstilt kontroll på private byggeprosjekter i Trondheim og kommunene rundt.

Stanset: Under Akrimsenterets aksjon mot arbeidslivskriminalitet oppdaget de ett tilfelle der arbeiderne sov og bodde på byggeplassen.   Foto: Akrimsenter Trondheim

Rundt 30 ansatte fra Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, Nav og kemneren deltok i aksjonen som pågikk over to dager i forrige uke, og som ble koordinert fra Akrimsenteret i Trondheim der disse etatene samarbeider.