Dropper milliardkrav mot Color Line

Ole T. Bjørneviks selskap Nye Kystlink AS fremmet et milliardkrav mot rederiet Color Line etter mislykket ferjedrift. Nå har selskapene inngått forlik.

Trondheimsreder Ole T. Bjørnevik overtok i 2006 det konkurstruede selskapet Kystlink, som drev ferjedrift mellom Langesund og Strömstad.  Foto: Morten Antonsen

Resultatet av forliket er at Nye Kystlink får utbetalt en sum på rundt 25 millioner kroner, mot at selskapet dropper alle krav mot Color Line og morselskapet Color Group.