Noen bedre? Bedrift med åtte årsverk har 15 sommervikarer

I en teknologibedrift i Trondheim som utvikler en digital søvnassistent, er det dobbelt så mange sommervikarer som fast ansatte.

Søvnig sommerjobb: Sommerjobberne i teknologibedriften Vitalthings utvikler en digital søvnassistent. Fra venstre: Adrian Hatletvedt (nærmest kamera), Tove Frøberg, Martin Skogset, Lukas Krondorf, Ludvig Killingberg, Aleksander Gjersvoll og Edwin Nongba Traore.   Foto: Terje Svaan

Mange bedrifter gjør bruk av sommervikarer, men det er nok ikke mange virksomheter der det er dobbelt så mange sommerjobbere som det er personer i den faste staben. Vitalthings AS er en slik bedrift. Ved teknologibedriftens kontorer i Tønsberg og på Rotvoll i Trondheim er det 15 sommervikarer - alle studenter ved NTNU, mens bedriften har sju fast ansatte pluss en innleid konsulent, i alt åtte årsverk.