Fullt på Credo, mens Jossa gjerne skulle hatt flere gjester

Heidi Bjerkan mener bistroen Jossa har et kjempepotensiale hun ennå ikke har fått hentet ut.

To tilbud: Credo-sjef Heidi Bjerkan har fulle bordsettinger på Credo, men har plass til flere på bistroen Jossa i samme lokale.   Foto: Anette Kronstad Sørheim

Årsregnskapet til Credo restaurant og bistro for 2018 viser et overskudd på 1,2 millioner kroner.