Bjørg og Kari har en ganske særegen sommerjobb

SKAUGDALEN: Utstyrt med hver sin peileantenne, saumfarer Bjørg Alseth og Kari Åker fjellheiene på Fosen for å finne døde lam. Søstrene har trolig en av landets mest særegne sommerjobber.

Sauepeilere: Bjørg Alseth (til venstre) og Kari Åker (med antenna) bruker sommerhalvåret til å peile seg frem til lam som har dødd på utmarksbeite i fjellheiene på Fosen.   Foto: Helene Mariussen

Fra toppen på Tverrlia i Rissa, nesten 500 meter over havet i Indre Fosen kommune, er det fantastisk utsikt i alle himmelretninger. Det vil si, Bjørg Alseth synes utsikten mot nord er blitt ødelagt av vindmøllene som reiser seg mot nord, på Storheia i Åfjord. Men det er en annen sak. Bjørg Alseth (52) og Kari Åker(44) er sjelden på fjellet for å nyte utsikten, det er bare journalisten og fotografen som bryr seg om slikt.