1000 trøndere eier aksjer i Erik Hauganes oljeselskap

Det nylig børsnoterte oljeselskapet til Erik Haugane og Ola Borten Moe har passert én milliard kroner i omsetning i løpet av tre måneder. - Dette går bra, vi tjener penger, sier Haugane.

Eks-mygg: Erik Haugane mener Okea bør ha gode muligheter til å doble produksjonen av olje og gass.   Foto: Frank Lervik

- For trøndere og andre som eier aksjer i Okea, er det aller viktigst å vite at selskapet tjener godt med penger.