Denne bittelille krabaten skal redde verden

Denne lille skapningen er ikke mer enn en millimeter stor, men ikke undervurder hoppekrepsens betydning. Den skal nemlig redde verden.

Mat og fôr: Hoppekreps er fra 1 til 1,5 millimeter store. Det denne typen dyreplankton mangler i størrelse, tar de igjen i antall og næringsverdi.   Foto: Sintef

Hoppekreps, eller copepode, som den egentlig heter er ikke stor, men det er veldig mange av denne typen dyreplankton og de er stappfulle av næring. Hoppekreps er fôr til fisk som igjen blir menneskemat.